panelarrow

apartner-zakopane.pl

najlepsze wspomnienia z podróży

Pit 2015 – parę słów na temat rozliczania się przez Internet

Formularz PIT-37 powiązany jest z wszystkimi dochodami pozyskiwanymi i także rozliczanymi za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcę). Gdy dochodzi do zawarcia kontraktu bądź poczynienia zadań, z tytułu których wypada rozliczyć się samodzielnie, w takim przypadku nie użytkujemy tego dokumentu. Tak więc wszyscy posiadający przychody na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło posiadają okazję skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego.

dokumenty

Autor: Simon_sees
Źródło: http://www.flickr.com
Pit 2015 online to zwyczajowa deklaracja, jaką składa pracobiorca, zleceniobiorca czy inna osoba, za jaką przedpłaty na podatek ma za zadanie obliczyć i pobrać płatnik (przykładowo pracodawca, zleceniodawca itp.). Istnieje możliwość złożenia PIT 2015 online, to znaczy przez Internet. Z tej postaci rozliczenia zdąża się skorzystać również w takim razie, gdy rozliczamy się wespół z mężem bądź jako postać samotnie wychowująca dziecko, częstokroć jest to rozliczenie pitu przez internet. Trzeba w takim przypadku spełnić podstawowy warunek – tak samo podatnik, jak i jego małżonek muszą być upełnomocnieni do rozliczania się przy wykorzystaniu formularza PIT-37. Gdy któraś z tychże osób może składać tylko PIT-36 to oczywiście tę deklarację powinni wypełnić małżonkowie. Trzeba postanowić które z małżonków w formularzu PIT 2015 online będzie podatnikiem, a które figurować będzie jako małżonek. Jesteśmy w stanie tę szereg ustalić sami i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, jednak przystaje trzymać się uzgodnionej kolejności. Inaczej Urząd Skarbowy będzie żądał od nas oddania korekty zeznania.

Po wprowadzeniu danych obojga , małżonków, którymi są imiona, nazwisko czy też nazwiska numery NIP albo PESEL, i także adres zamieszkania przychodzi czas na wpisanie uzyskanego dochodu przez rok przez małżonków. Mają za zadanie oni pełnię swoich zarobków podzielić na pół, a później zaokrąglić wielkości do całkowitych złotówek. W chwili, kiedy liczby po przecinku są większe albo równe 50 groszy, powinno się zaokrąglić kwotę w górę, kiedy niższe – w dół. Rozliczenie roczne pit dokonywane wspólnie jest zazwyczaj przydatne dla podatników, niemniej jednak są przypadki, w których nie warto rozliczać się preferencyjnie. Kiedy jedno z małżonków wykazuje dochód zerowy, albo małżonkowie zarabiają wybitnie różniące się od siebie kwoty, nie powinno się korzystać z tej możliwości, a w zamian za to sięgnąć po dwa oddzielne formularze PIT-37 – .

klawiatura

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com
Do wypełnienia formularza PIT 2015 online przygotowywane są specjalne programy. Uprzystępnia to działalność, nie jesteśmy zmuszeni stać w kolejkach i nie jest to czasochłonne. Formularz można wypełniać zarówno samemu, jak i rozliczać się razem z małżonkiem/współmałżonką.

Comments are closed.