panelarrow

apartner-zakopane.pl

najlepsze wspomnienia z podróży

Każdy budynek składa się z dużej ilości elementów wśród których wyróżniamy te konstrukcyjne oraz niekonstrukcyjne.

Każdy budynek składa się z wielu części składowych pośród których odróżniamy te konstrukcyjne oraz niekonstrukcyjne. Do pierwszej kategorii zaliczamy elementy takie jak: dachy, fundamenty, ściany samonośne, podpory itp.. Drugi rodzaj zawiera komponenty jak np.: drzwi, okna, świetliki, parapety, bramy itd..

Wszystkie wspomniane elementy są produkowane przez ogromną ilość przedsiębiorstw zarówno w Polsce jak i za granicą. W naszym kraju możemy znaleźć duże fabryki w każdym większym mieście, jako przykłady należy podać miasta takie jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz (zobacz tutaj), Kielce, Katowice. Samą budowę domu należy zacząć od znalezienia odpowiedniej działki.

Jeżeli chcesz zgłębić zagadnienie, to zachęcamy Cię do przeczytania tekstu, który opracowaliśmy pod zamieszczonym linkiem. Tam stale jest bieżąca publikacja (http://interdeko.pl/produkty/rolety-materialowe.html).

W kolejnym punkcie musimy zdobyć projekt naszego idealnego miejsca zamieszkania. Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

garaż

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

Od tego momentu rozpoczyna się faktyczna budowa. Począwszy od wykonania obmiarów geodezyjnych oraz rozpoczęcia robót ziemnych, poprzez wylanie fundamentów, wymurowanie ścian nośnych, wykonanie stropów i schodów, zakańczając na dachu. Do tak powstałego budynku wstawiamy później stolarkę, otrzymując w efekcie budynek w stanie surowym zamkniętym. Następny krok to wykończenie naszego budynku, dotyczy on takich czynności jak: wykonanie podłóg, tynkowanie, wykonanie podłóg, montaż różnych urządzeń itp. Zobacz również: ten link.

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości wszystkich wymienionych prac trzeba zatrudnić fachową ekipę oraz sprawdzoną osobę, której pracą będzie sprawowanie nadzoru nad postępem robót. Obowiązkiem każdego majstra jest pilnowanie, żeby wszystkie roboty były prowadzone z należytą starannością i przy zachowaniu wymogów BHP. Jest to znacząca odpowiedzialność, albowiem jeżeli na placu budowy dojdzie do incydentu podczas ktoś zostanie poszkodowany, a jednocześnie zostaną stwierdzone jakieś nieprawidłowości, to w takiej sytuacji odpowiedzialność karną ponosi właśnie kierownik budowy. Inwestor pozostaje natomiast ze wstrzymaną budową, która zamiast przyszłych profitów, może zacząć przynosić straty, jeżeli proces ten będzie mieć miejsce przez dłuższy czas.

Podsumowując, budując budynek musimy pamiętać o dużej ilości czynników. Proces od chwili podjęcia decyzji o budowie, do chwili zakończenia wszystkie robót jest długi i składa się dużą ilość etapów, z których większość znacząco różni się od siebie, w związku z czym podjęcie tak kluczowej decyzji powinno być poparte skrupulatnymi przygotowaniami. W odmiennym wypadku możemy więcej przegrać niż zyskać.

Comments are closed.