panelarrow

apartner-zakopane.pl

najlepsze wspomnienia z podróży

hipoteka zwrotna jako możliwości dla tych, którzy posiadają własne domy, bądź mieszkania

W Polsce jest mnóstwo starszych osób, które posiadają emeryturę tak małą, że nie starcza im na podstawowe produkty. Stosowne przepisy stworzyły możności dla tych, którzy mają prywatne domy, lub mieszkania.

Odwrócona hipoteka - Fundusz hipoteczny DOM

Autor: nickname
Źródło: nickname

Jest to dla niektórych kontrowersyjny kompromis, ale stwarza możliwości poczciwego bytu. Praktycznie mogliby sprzedać nieruchomość i uzyskane w ten sposób fundusze używać na bieżące wydatki, jednak wiązałoby się to ze zmianą lokalizacji pobytu, a to dla większości starszych ludzi nie wchodzi w grę, nawet kosztem wyższego standardu życia.

Zwrotna hipoteka kierowana jest głównie do starszych osób, które są prawnymi posiadaczami domów, albo mieszkań (więcej o hipotece zwrotnej – Fundusz Hipoteczny Dom). Jeśli brak im pieniędzy na lekarstwa, bądź godniejszą starość, mogą zawrzeć umowę z którąś z jednostek proponujących odwróconą hipotekę. Mogą mieszkać w swoim lokalu do końca życia, zdołają odbierać każdego miesiąca typ dodatkowej emerytury za to, że po ich odejściu mieszkanie przejmie firma, z którą nawiązali umowę ().
Zwrotna hipoteka przewiduje, że bank będzie płacił świadczeniobiorcy co miesiąc, albo jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na budynek, lub lokal mieszkalny, albo prawo do nieruchomości. W zamian bank stanie się właścicielem lokum po zgonie klienta. Spadkobiercy nie będą już posiadali żadnych praw, ani roszczeń w stosunku do funduszu, jeśli idzie o tę posiadłość – więcej szczegółów znajdziesz tutaj: zobacz stronę.

Ze względu na małe emerytury i coraz dłuższe życie emerytów zapotrzebowanie na odwrócony kredyt i rentę dożywotnią będzie rosło. Tym bardziej, że i krąg możliwych odbiorców będzie się zwiększać.

Comments are closed.